W dniu 27 sierpnia br. odbyło się poświęcenie i oddanie do użytku użytku 782 m odcinka drogi powiatowej  Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów. Nazwa zadanie to „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów w km 3+875 – 4+657”, którego całkowity koszt wyniósł 1.695.865,00 zł. 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.187.105,00 zł., Powiat Jasielski przeznaczył kwotę w wysokości 308.760,00 zł. oraz Gmina Skołyszyn 200.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Strabag Sp. z o.o., z Pruszkowa.

Roboty budowlane objęły rozbudowę drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany – Lisów w km 3+875 – 4+657. Dzięki nowej podbudowie, 782-metrowy odcinek drogi otrzymał nową nawierzchnię o kategorii ruchu KR3, nowy system odwodnienia rowami otwartymi z odcinkami rowów krytych przeznaczonych na zjazdy indywidualne, który zapewni skuteczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni, a wszystko to pozwoli na właściwą i bezpieczną eksploatację drogi przez jej użytkowników. Jezdni nadano normatywną szerokość – 5.5 m. Poszerzone zostały również pobocza do normatywnej wartości 1.0 m.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował rządowi RP, który był reprezentowany przez Panią Martę Jakowską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, za wsparcie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pani Anna Nigborowicz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle podziękowała Zarządowi Powiatu oraz radnym za realizację tego zadania oraz zaznaczyła, że ta droga będzie stanowić objazd w czasie planowanej przebudowy drogi powiatowej od Siepietnicy do centrum Święcan.

Poświęcenia drogi dokonał proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lisowie – ksiądz Bogdan Kloc.

W uroczystości udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Kamila Cholewiak-Kiczek- Asystent Bogdana Rzońcy Posła do Parlamentu Europejskiego, Marta Jakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojciech Zając – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Stanisław Pankiewicz -Wicestarosta Jasielski, Grzegorz Pers – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Ryszard Lisowski – Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Anna Nigborowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle, Stanisław Święch – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Powiatu w Jaśle, Sławomir Madejczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Janusz Pacher – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Dubiel – Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Joanna Wanat – Kierownik Referatu w Dziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Wójt Gminy Skołyszyn – Bogusław Kręcisz, Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn Dariusz Łyszczarz wraz z radnymi, Sołtys miejscowości Lisów Zdzisław Dąbrowski oraz Maciej Łukaszek – Dyrektor Techniczny firmy Strabag Sp. z o.o.

 

P1220028
P1220028
P1220030
P1220030
P1220033
P1220033
P1220034
P1220034
P1220036
P1220036
P1220042
P1220042
P1220044
P1220044
P1220054
P1220054
P1220056
P1220056
P1220075
P1220075
P1220078
P1220078
P1220081
P1220081
P1220084
P1220084
P1220101
P1220101